GWARANCJA WYNIKA Z:

  • 30-letniego doświadczenia i praktyki, 
  • wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
  • stosowania skutecznych preparatów i urządzeń do zwalczania organizmów żywych, które są dopuszczone do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego w Polsce,
  • wieloletniej współpracy i zaufania do dostawców z którymi współpracujemy.

 

By using this website you agree to our use of cookies. You can change settings regarding cookies at any time and also learn more about them.