O FIRMIE

Początki naszej działalności w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji sięgają 1991 roku i trwają nie przerwanie do dnia dzisiejszego.

Przez ten wieloletni okres zdobyliśmy wysokie doświadczenie praktyczne w zakresie DDD oraz teoretyczne w zakresie mikrobiologii, entomologii oraz technologii zwalczania szkodników i skażeń mikrobiologicznych. Nasze doświadczenie wykorzystujemy w pracy codziennej jak również w nietypowych przypadkach.

Braliśmy aktywny udział w likwidacji skutków powodzi w 1997, 2001 oraz ostatniej w 2011 roku na terenach południowej Polski w zakresie:

  • Dezynfekcji szkół, żłobków, przedszkoli, budynków mieszkalnych itp.
  • Czyszczenia i dezynfekcji ujęć wody pitnej.
  • Likwidacji plag komarów i meszek na terenach popowodziowych.
  • Odgrzybiania i osuszania budynków.

Za akcję zwalczania owadów krwiopijnych w ramach likwidacji skutków powodzi 2011 roku zdobyliśmy uznanie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Akcja ta miała charakter priorytetowy w skali kraju ze względu na przeprowadzenie jej sprzętem naziemnym na obszarze ponad 6000 ha z uwzględnieniem aspektów ekologicznych tzn. obszarów chronionych NATURA 2000 oraz licznych w województwie śląskim hodowli pszczół.

Wykonywaliśmy profilaktyczne zabiegi dezynfekcyjne w czasie zagrożenia pryszczycą w 2001 roku w Gospodarstwach Rolnych, Zakładach Mięsnych, na targowiskach i w punktach skupu zwierząt. Braliśmy udział w szkoleniach Obrony Cywilnej na wypadek pojawienia się epidemii. Wykonujemy również zabiegi w przypadkach podejrzenia czynnika BSE wywołującego chorobę wściekłych krów. Jesteśmy firmą wykonującą zabiegi zwalczania chorób zwierzęcych zwalczanych urzędowo na zlecenia Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych w rejonie Częstochowy.

Braliśmy udział wraz ze Strażą Pożarną i Policją w akcjach zabezpieczania i dezynfekcji miejsc rozsypania „białych proszków” co niewątpliwie dostarczyło nam nowych doświadczeń na wypadek zaistnienia faktycznego ataku bioterrorystycznego. Wraz z Policją Śląską (oddział antyterrorystyczny z robotem minerskim), Wojewódzką Stacją „SANEPID” w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, Strażą Pożarną (jednostka likwidacji skażeń chemicznych Piotrowice) oraz Wojskiem (Tarnogórski Pułk Chemiczny) uczestniczyliśmy w poligonie doskonalącym akcje zwalczania skażeń biologicznych.

W 2007 roku wykonywaliśmy priorytetowe prace odgrzybiania podziemi Rynku Głównego w Krakowie obecnie Szlak Europejskiej Tożsamości Krakowa, przy zastosowaniu technologii nanocząsteczek srebra. Akcja została zakończona pełnym sukcesem bez najmniejszych skutków negatywnych dla zabytkowych obiektów archeologicznych odkrytych w podziemiach Rynku.

Od 1995 roku firma nasza była zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, obecnie jesteśmy członkiem – współzałożycielem Stowarzyszenia Higieny i Zwalczania Organizmów Szkodliwych (SHiZOS). Członkostwo w tej organizacji nobilituje nas do ciągłego doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu DDD. Stale współpracujemy z instytucjami naukowymi oraz jednostkami nadzoru sanitarnego tj. Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Ochrony Roślin.

Nasze działania sprawdziły się w wielu zakładach przemysłu spożywczego, szpitalach, fermach hodowlanych, gospodarstwach rolnych i wielu innych obiektach. Obsługujemy obecnie ponad 200 firm z różnych dziedzin gospodarki. Usługi DDD wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych preparatów i technologii oraz przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Usługi nasze wykonujemy w standardach GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) które są niezbędne przy realizacji wszelkich innych systemów jakościowych takich jak HACCP, ISO, BRC, IFS. Oferujemy również usługi dla wszelkich innych dziedzin gospodarki gdzie istnieje konieczność zwalczania organizmów szkodliwych.

P.U.S. „JARCHEM”
Jarosław Wójcik

By using this website you agree to our use of cookies. You can change settings regarding cookies at any time and also learn more about them.